ENGLISH 设为首页 加入收藏
首页 > 师资队伍 > 教授 > 阅读征文
教授
张立军

基本情况
姓名: 张立军  
性别:
职称: 教授
所在系别: 材料科学系
是否博导:
最高学历: 研究生
最高学位: 博士
电话:
Email:
备注: 办公室:唐敖庆楼D425;参考主页:http://www.researcherid.com/rid/F-7710-2011

详细情况
所在学科专业: 材料物理与化学
所研究方向: 半导体光电信息材料;新能源材料;功能材料的计算机模拟与优化设计
讲授课程: 《普通物理》《材料物理》《材料计算方法与技术》
教育经历: 2003/09-2008/06,吉林大学,超硬材料国家重点实验室,博士(导师:邹广田院士、马琰铭教授)
1999/09-2003/06,东北师范大学,物理系,学士
工作经历: 2014/09-今,吉林大学,材料科学与工程学院材料科学系,教授、博士生导师
2013/02-2014/08,美国科罗拉多大学波尔得分校,副研究员、研究助理教授
2013/02-2014/08,美国能源部逆向设计能源前沿研究中心,项目负责人之一
2010/02-2013/01,美国国家可再生能源实验室,博士后(合作导师:Alex Zunger博士)
2008/07-2010/01,美国橡树岭国家实验室,博士后(合作导师:David J. Singh博士)
科研项目:

在研项目:
中组部青年千人计划(2014),200万,项目负责人

基金委优秀青年科学基金(2017),130万,项目负责人

国家重点研发计划项目课题(2016/07-2020/12),170.5万,项目负责人
基金委面上项目(2017/01-2020/12),60万,项目负责人
基金委青年项目(2015/01-2017/12),29万,项目负责人
吉林省人才开发资金资助项目(2016-2020),30万,项目负责人

结题项目:
美国能源部反向设计能源前沿研究中心子课题(2013),25万美元,项目负责人

学术论文:

在半导体物理及材料学领域的国际SCI期刊上发表论文80余篇,其中以第一/通讯作者发表近50篇。第一/通讯作者论文包括1篇Nature Communications (IF=11.329), 1篇Nature Reviews Materials, 2篇Physical Review Letters (IF=7.37),4篇Journal of the American Chemical Society (IF= 13.038), 4篇 Nano Letters (IF=13.198), 1篇 ACS Nano (IF=11.421), 4篇 Chemistry of Materials (IF=9.407) 和 14篇Physical Review B (IF=3.691)等。论文共被引用2900余次,H因子值为27(Google Scholar统计)。在包括美国材料研究学会春季会议在内的国际/国内会议上做特邀报告30余次。


代表性论文(标注†为通讯作者):

32. Fangyuan Jiang, Dongwen Yang, Youyu Jiang, Tiefeng Liu, Xingang Zhao, Yue Ming, Bangwu Luo, Fei Qin, Jiacheng Fan, Hongwei Han, Lijun Zhang†, and Yinhua Zhou†, J. Am. Chem. Soc. 140, 1019 (2018).


31. Wenmei Ming, Dongwen Yang, Tianshu Li, Lijun Zhang†, and Mao-Hua Du†, Advanced Science 5, 1700662 (2018).


30. Yuhao Fu, Xin He, Lijun Zhang†, and David J. Singh†, Phys. Rev. B 97, 024301 (2018).


29. Yuanhui Sun, Shulin Luo, Xin-Gang Zhao, Koushik Biswas, Song-Lin Li† and Lijun Zhang†, Nanoscale 10, 7991 (2018).


28. Lijun Zhang, Yanchao Wang, Jian Lv, and Yanming Ma†, Nature Reviews Materials 2, 17005 (2017).

27. Xin-Gang Zhao, Dongwen Yang, Yuanhui Sun, Tianshu Li, Lijun Zhang†, Liping Yu, and Alex Zunger, J. Am. Chem. Soc. 139, 6718 (2017).

26. Yuqin Liao,Hefei Liu,Wenjia Zhou,Dongwen Yang, Yuequn Shang,Zhifang Shi,Binghan Li, Xianyuan Jiang, Lijun Zhang†, Li Na Quan, Rafael Quintero-Bermudez, Brandon R. Sutherland, Qixi Mi, Edward H. Sargent, and Zhijun Ning†, J. Am. Chem. Soc. 139, 6693 (2017).

25. Xin-Gang Zhao, Jihui Yang, Yuhao Fu, Dongwen Yang, Qiaoling Xu, Liping Yu, Su-Huai Wei†, and Lijun Zhang†, J. Am. Chem. Soc. 139, 2630 (2017).

24. Qiaoling Xu, Yuwei Li, Lijun Zhang†, Weitao Zheng, David J. Singh†, and Yanming Ma†, Chem. Mater. 29, 2459 (2017).

23. Meiling Xu, Sen Shao, Bo Gao, Jian Lv, Quan Li, Yanchao Wang†, Hui Wang†, Lijun Zhang†, and Yanming Ma, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 7891 (2017).

22. Dongwen Yang, Jian Lv, Xingang Zhao, Qiaoling Xu, Yuhao Fu, Yiqiang Zhan, Alex Zunger†, and Lijun Zhang†, Chem. Mater. 29, 524 (2017).

21. Yuhao Fu, David J. Singh, Wu Li†, and Lijun Zhang†, Phys. Rev. B 94, 075122 (2016).

20. Xin Zhong, Hui Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Shoutao Zhang, Hai-Feng Song, Guochun Yang†, Lijun Zhang†, and Yanming Ma†, Phys. Rev. Lett. 116, 057002 (2016).

19. Dongwen Yang, Wenmei Ming, Hongliang Shi, Lijun Zhang†, and Mao-Hua Du†, Chem. Mater. 28, 4349 (2016).

18. Yuhao Fu, Xiangpo Du, Lijun Zhang†, Feng Peng, Miao Zhang, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, David J. Singh†, Weitao Zheng, and Yanming Ma†, Chem. Mater., 28, 1746-1755 (2016).

17. Jian Lv, Yanchao Wang, Lijun Zhang†, Haiqing Lin, Jijun Zhao† and Yanming Ma†, Nanoscale. 7, 10482 (2015).

16. Ketao Yin, Yanchao Wang†, Hanyu Liu, Feng Peng and Lijun Zhang†, J. Mater. Chem. A 3, 4188 (2015).

15. Jianping Wang, Jun-Wei Luo, Lijun Zhang† and Alex Zunger†, Nano Lett. 15, 88 (2015).

14. Lijun Zhang† and Alex Zunger†, Nano Lett. 15, 949 (2015).

13. Lijun Zhang†, Jun-Wei Luo, A. L. Saraiva, Belita Koiller†, and Alex Zunger†, Nature Commun. 4, 2396 (2013).

12. Lijun Zhang†, Zhibin Lin, Jun-Wei Luo, and Alberto Franceschetti†, ACS Nano 6, 8325 (2012).

11. Lijun Zhang†, Mayeul d’Avezac, Jun-Wei Luo, and Alex Zunger, Nano Lett. 12, 984 (2012).

10. Lijun Zhang, Jun-Wei Luo, Alberto Franceschetti, and Alex Zunger, Phys. Rev. B 84, 075404 (2011).

9. Lijun Zhang, Jun-Wei Luo, Alex Zunger, Nika Akopian, Val Zwiller, and Jean-Christophe Harmand, Nano Lett. 10, 4055 (2010).

8. Lijun Zhang and D. J. Singh, Phys. Rev. B 81, 245119 (2010).

7. Lijun Zhang and D. J. Singh, Phys. Rev. B 81, 193102 (2010).

6. Lijun Zhang, J. T-Thienprasert, M.-H. Du, D. J. Singh, and S. Limpijumnong, Phys. Rev. Lett. 102, 209601 (2009).

5. M. M. Qazilbash, J. J. Hamlin, R. E. Baumbach, Lijun Zhang, D. J. Singh, M. B. Maple, and D. N. Basov, Nature Phys. 5, 647 (2009).

4. Lijun Zhang, D. J. Singh, and M. H. Du, Phys. Rev. B 79, 012506 (2009).

3. Lijun Zhang, Alaska Subedi, D. J. Singh, and M. H. Du, Phys. Rev. B 78, 174520 (2008).

2. Lijun Zhang, Yanchao Wang, Tian Cui, Yan Li, Yinwei Li, Zhi He, Yanming Ma, and Guangtian Zou, Phys. Rev. B 75, 144109 (2007).

1. Lijun Zhang, Yu Xie, Tian Cui, Yan Li, Zhi He, Yanming Ma, and Guangtian Zou, Phys. Rev. B 74, 184519 (2006).

获奖情况: 2014年入选中组部第十批青年千人计划
2015年入选吉林省高层次创新创业人才引进计划
2017年入选基金委优秀青年科学基金
学术兼职: 《半导体学报》第12届编辑委员会编委
《Scientific Reports》Editorial Board Member
治学格言: 治学目标:格物,致知,正心,诚意,修身,齐家。 师生关系:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

版权所有:吉林大学材料科学与工程学院 2017 ©

地址:吉林省长春市人民大街5988号  邮编:130022 电话:0431-85094375  E-mail:cailiao@jlu.edu.cn