ENGLISH 设为首页 加入收藏
学院通知
关于材料科学与工程学院2018年接收推荐免试攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
admin发表于: 2017-09-30 08:46  点击:
材料科学与工程学院2018年接收推免生
             
序号 姓名 毕业院校 是否为
985/211
本科专业 专业排名百分比 拟录取专业
1 邹洪帅 吉林大学 材料物理与化学 20.00% 材料物理与化学
2 王凯雯 吉林大学 无机非金属材料工程 17.07% 材料学
3 李博 吉林大学 高分子材料与工程 10% 材料学
4 李紫微 吉林大学 高分子材料与工程 4% 材料学
5 杨泽 吉林大学 高分子材料与工程 14.00% 材料学
6 梁羽隆 吉林大学 高分子材料与工程 30.00% 材料学
7 杜丽 吉林大学 金属材料工程 12.24% 材料学
8 冉清 吉林大学 金属材料工程 26.53% 材料学
9 王宇 吉林大学 金属材料工程 20.40% 材料学
10 代天一 吉林大学 金属材料工程 30.61% 材料学
11 王天笑 吉林大学 金属材料工程 28.57% 材料学
12 刘铭 吉林大学 材料成型及控制工程 26.20% 材料加工工程(创新)
13 曹越 吉林大学 材料成型及控制工程 23.45% 材料加工工程
14 李柱锦 吉林大学 材料成型及控制工程 31.03% 材料加工工程
15 刘金明 吉林大学 材料成型及控制工程 12.41% 材料加工工程
16 武晨 吉林大学 材料成型及控制工程 29.66% 材料加工工程
17 李霖 吉林大学 材料成型及控制工程 7.58% 材料加工工程
18 花珍铭 吉林大学 材料成型及控制工程 14.48% 材料加工工程
19 闫毅帆 吉林大学 材料成型及控制工程 24.14% 材料加工工程
20 高佳欣 吉林大学 材料成型及控制工程 13.10% 材料加工工程
21 董柏欣 吉林大学 材料成型及控制工程 8.96% 材料加工工程
22 刘旭 吉林大学 材料成型及控制工程 16.55% 材料加工工程
23 王宝 吉林大学 材料成型及控制工程 18.62% 材料加工工程
24 刘珂 吉林大学 材料成型及控制工程 3.44% 材料加工工程
25 衣玲玲 吉林大学 材料成型及控制工程 9.66% 材料加工工程
26 李昕 吉林大学 材料成型及控制工程 19.31%

材料加工工程

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               材料科学与工程学院

                                                                2017年9月30日

版权所有:吉林大学材料科学与工程学院 2017 ©

地址:吉林省长春市人民大街5988号  邮编:130022 电话:0431-85094375  E-mail:cailiao@jlu.edu.cn